Blog

Premies voor renovatie en vochtbestrijding: ze bestaan. Profiteer ervan!

Profiteer van premies voor renovatie en vochtbestrijding

Gepubliceerd: 07-01-2019

We openen met een hallucinant cijfer. Wist je dat 18% van de woningen in Vlaanderen te maken heeft met vochtproblemen? Dat is bijna één woning op de vijf! Gezond is dat niet. De huizen kampen met vochtproblemen en de bewoners lijden onder de koude en kilte van natte muren door opstijgend vocht of doorslaand vocht, condensatie en schimmels. Heb je vochtproblemen in huis? Doe er dan iets aan, en het liefst zo vlug mogelijk. Profiteer daarbij van de premies voor renovatie en vochtbestrijding. Een overzicht …

Overzicht premies voor renovatie en vochtbestrijding

1. De Vlaamse renovatiepremie: maximaal 10.000 euro

Hier vind je alle mogelijke informatie over premies voor renovatie en vochtbestrijding tot in de kleinste details. We zetten het belangrijkste op een rijtje.

Vraag je een renovatiepremie aan als bewoner? Dan moet je meerderjarig zijn en in de woning wonen als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht. Ben je verhuurder? Dan moet je de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor een periode van minstens 9 jaar.

  • De renovatiepremie hangt af van je inkomen, woning, andere eigendommen en facturen.
  • De werken komen in 4 categorieën: per categorie leg je facturen voor van minimaal 2.500 euro (excl. btw). Voor technische installaties geldt een bovengrens voor de berekening van de premie.

Hoe vraag je de Vlaamse renovatiepremie aan?

Je verzamelt alle nodige documenten en vult het aanvraagformulier en de bijbehorende factuurlijst in. Dit stuur je samen met alle andere benodigde attesten, vergunningen en plannen, naar het adres op het aanvraagformulier. Je kan ook alles persoonlijk gaan afgeven en dan krijg je een ontvangstbewijs. Onze tip: steek er zeker foto’s bij. Binnen de maand krijg je een eerste brief van ontvangst met een dossiernummer.

Wonen-Vlaanderen bekijkt je aanvraag. Zijn er bewijsstukken te weinig, dan vragen ze je die alsnog op te sturen. Binnen de 8 maanden ontvang je een tweede brief met de voorlopige beslissing. Die is ofwel negatief ofwel positief. In het laatste geval wordt je premie berekend en uitbetaald binnen de 12 maanden. Wonen-Vlaanderen deelt de definitieve beslissing mee in een derde brief. Je kan uiteraard beroep aantekenen tegen de beslissing, maar doe dat zeker binnen de maand.

2. Verbeteringspremie voor werken aan je woning: tot 750 euro

Is je woning minstens 25 jaar oud en voer je er verbeterings-, renovatie- en uitbreidingswerken aan uit? Had je gezin bovendien in 2016 een inkomen van maximaal 31.340 euro, plus 1.630 euro per persoon ten laste? Dan kom je in aanmerking voor de Vlaamse verbeteringspremie voor (verbouw)werken aan je woning. Je kan deze premie nog aanvragen tot 1 juni 2019. Vanaf dan gaat de premie op in de overkoepelende renovatiepremie. Die kan je aanvragen vanaf 1 februari 2019 .

3. Premie van de gemeente: variabel bedrag

Ook de gemeente kent premies toe voor de renovatie van woningen. Die verschillen van gemeente tot gemeente. Wil je weten wat jouw stad of gemeente uitkeert aan premies voor renovatiewerken? Surf dan naar premiezoeker.be, voer je woonplaats in en je ziet meteen of je gemeente premies geeft, hoeveel, en of je ervoor in aanmerking komt.

Voldoende informatie over premies voor renovatie en vochtbestrijding?

Hebben we je met bovenstaande informatie geholpen? Profiteer van de premies voor renovatie en vochtbestrijding en laat je huis renoveren. Onze tip? Doe zeker iets aan je vochtproblemen. Je verbetert er op slag de gezondheid van je huis, en van de bewoners mee.

Is dit correct. Moet dit niet 2020 zijn? [GU1]

© C’bon